Ke stažení: 42. Dod.k veř.sml.o posk.dot. z rozp.města Bř.-TJ Tatran Pošt.