Ke stažení: Změna č.1 ÚP Podivín - návrh k veřejnému projednání