Ke stažení: Změna č. 1 ÚP Břeclav - úplné znění


Zastupitelstvo města Břeclav na svém zasedání dne 22.6.2022 vydalo Změnu č. 1 ÚP Břeclav, která nabyla účinnosti dne 3.8.2022

 

 

Složky

Soubory

UP BV Zmena 1 TEXTOVA CAST.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
UP BV Zmena 1 TEXT ODUVODNENI.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
UP BV Zmena 1 TEXT S VYZNACENIM ZMEN.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
Vyhodnocení Zm č.1 ÚP BV na UR.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
SEA změna č.1 Břeclav.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
UP BV Z1 ZCU.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
UP BV Z1 HLV.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
UP BV Z1 VPS.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
UP BV Z1 KOV.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
UP BV Z1 VSV.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
UP BV Z1 ZPF.pdf
Dokumentace změny č.1 ÚP Břeclav
Úplné znění UP BV po Zm1 Textová část.pdf
Dokumentace úplného znění po změně č.1 ÚP Břeclav
Úplné znění UP BV UZ1 Zákl. členění území.pdf
Dokumentace úplného znění po změně č.1 ÚP Břeclav
Úplné znění UP BV UZ1 HLV-Urb.řešení.pdf
Dokumentace úplného znění po změně č.1 ÚP Břeclav
Úplné znění UP BV UZ1 HLV-DI.pdf
Dokumentace úplného znění po změně č.1 ÚP Břeclav
Úplné znění UP BV UZ1 HLV-TI-energ.pdf
Dokumentace úplného znění po změně č.1 ÚP Břeclav
Úplné znění UP BVUZ1 HLV-TI-voda .pdf
Dokumentace úplného znění po změně č.1 ÚP Břeclav
Úplné znění UP BVUZ1 Veřejně prospěšné stavby .pdf
Dokumentace úplného znění po změně č.1 ÚP Břeclav
Úplné znění UP BVUZ1 Koordinační výkres .pdf
Dokumentace úplného znění po změně č.1 ÚP Břeclav

Vytvoření složky: 15.07.2022 10:59 Polach Jaroslav
Poslední změna složky: 08.08.2022 10:35 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 1985