Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo na svém zasedání dne 19.5.2010 změnu č.3A ÚPNSÚ Zaječí, která nabyla účinnosti dne 4.6.2010.

Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo na svém zasedání dne 7.9.2010 změnu č.3B ÚPNSÚ Zaječí, která nabyla účinnosti dne 24.9.2010.

Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo na svém zasedání dne 29.6.2010 změnu č.4 ÚPNSÚ Zaječí, která nabyla účinnosti dne 16.7.2010.

Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo na svém zasedání dne 23.2.2012 změnu č.5 ÚPNSÚ Zaječí, která nabyla účinnosti dne 10.3.2012.

Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo změnu č.6 ÚPNSÚ Zaječí, která nabyla účinnosti dne 27.12.2016.

Výše uvedené dokumentace jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Zaječí, Stavebním úřadě v Podivíně, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele.

Pořizovatelem změn č.3A a č.3B byl MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování.
Pořizovatelem změny č.4, č.5 a č.6 byl Obecní úřad Zaječí. 

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 05.02.2018 08:12 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 1962