Zastupitelstvo obce Zaječí vydalo na svém zasedání dne 9.7.2020 Územní plán Zaječí, který nabyl účinnosti dne 31.07.2020.

Územní plán Zaječí je k nahlednutí u:

- pořizovatele - Městský úřad Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování

- Městského úřadu Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín, stavební úřad

- Obce Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí

- Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 

 

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 03.08.2020 08:44 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 2920