Složky

Soubory

Textová a tabulková část ÚAP
Textová část je společná pro všechny obce správního obvodu.  Výkresy s označením B3 (výkres záměrů na provedení změn v území) a B4 (výkres problémů k řešení v ÚPD) zobrazují celé území správního...

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Počet zobrazení: 1249