Územní plán Břeclav byl vydán zastupitelstvem města dne 24.5.2017.

Nabyl účinnosti dne 9.6.2017.

Tímto dnem pozbývá účinnosti Územní plán sídelního útvaru Břeclav včetně všech jeho změn č. 1, 2, 3, 4, 5.01, 6, 7, 8, 10B, 10A a 11.

   

Městu Břeclav byla poskytnuta dotace v r. 2011 na Územní plán Břeclav.

Název projektu: Územní plán Břeclav
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.07452
Určení prioritní osy IOP: Prioritní osa 5 - Národní Podpora územního rozvoje

Územní plán se zpracovává na celé území města (katastrální území Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves).

Dotace byla přislíbena ve výši 3.436.931,- Kč. Dotace byla proplacena zpětně po dokončení projektu ve výši 3.436.927,- Kč.

http://www.crr.cz/cs/            http://www.strukturalni-fondy.cz/

Tvorba Územního plánu Břeclav byla "Spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj", " Šance pro Váš rozvoj".

 iop eummr

 

Regulační plán Břeclav - Pěšina byl schválen zastupitelstvem Města Břeclav dne 19.9.2005. Obecně závazná vyhláška Města Břeclav č.7/2005 o závazné části regulačního plánu Břeclav - Pěšina, nabyla účinnost dne 25.10.2005.

 

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 12.06.2017 08:06 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 27850