Územní plán Břeclav byl vydán zastupitelstvem města dne 24.5.2017 a nabyl účinnosti dne 9.6.2017.

Tímto dnem pozbývá účinnosti Územní plán sídelního útvaru Břeclav včetně všech jeho změn č. 1, 2, 3, 4, 5.01, 6, 7, 8, 10B, 10A a 11.

Následně Zastupitelstvo města Břeclav na svém zasedání dne 22.6.2022 vydalo Změnu č. 1 ÚP Břeclav, která nabyla účinnosti dne 3.8.2022.    

 

Městu Břeclav byla poskytnuta dotace v r. 2011 na Územní plán Břeclav.

Název projektu: Územní plán Břeclav
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.07452
Určení prioritní osy IOP: Prioritní osa 5 - Národní Podpora územního rozvoje

Územní plán se zpracovává na celé území města (katastrální území Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves).

Dotace byla přislíbena ve výši 3.436.931,- Kč. Dotace byla proplacena zpětně po dokončení projektu ve výši 3.436.927,- Kč.

http://www.crr.cz/cs/            http://www.strukturalni-fondy.cz/

Tvorba Územního plánu Břeclav byla "Spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj", " Šance pro Váš rozvoj".

 iop eummr

 

Regulační plán Břeclav - Pěšina byl schválen zastupitelstvem Města Břeclav dne 19.9.2005. Obecně závazná vyhláška Města Břeclav č.7/2005 o závazné části regulačního plánu Břeclav - Pěšina, nabyla účinnost dne 25.10.2005.

 

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 08.08.2022 10:39 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 30549