Zastupitelstvo obce Lednice vydalo dne 25.3.2010 změnu č.3 ÚPNSÚ Lednice, která nabyla účinnosti dne 22.4.2010.

Dokumentace změny je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Lednici, Stavebním úřadě v Břeclavi, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování.

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Počet zobrazení: 3923