Zastupitelstvo města Lanžhot vydalo dne 18.3.2008 změnu č.2 ÚPNSÚ Lanžhot, která nabyla účinnosti dne 12.4.2008.

Zastupitelstvo města Lanžhot vydalo dne 28.4.2011 změnu č.3 ÚPNSÚ Lanžhot, která nabyla účinnosti dne 26.5.2011.

Dokumentace změny č.2 a č.3 je k nahlédnutí na Městském úřadě v Lanžhotě, Stavebním úřadě v Břeclavi, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování.

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 03.08.2020 08:50 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 2709