Zastupitelstvo města Lanžhot vydalo dne 17.3.2022 Územní plán Lanžhot, který nabyl účinnosti dne 2.4.2022.

Tímto datem pozbyl platnosti Územní plán sídelního útvaru Lanžhot včetně jeho změn č. 1, 2 a 3. 

 

 

 

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 04.04.2022 17:12 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 3327