Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves vydalo dne 29.9. 2008 Územní plán Moravská Nová Ves, který nabyl účinnosti dne 18.10.2008.

Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves vydalo dne 23.3. 2011 změnu č.1 Územního plánu Moravská Nová Ves, která nabyla účinnosti dne 12.4.2011.

Dokumentace je k nahlédnutí na úřadu městyse Moravská Nová Ves, Stavebním úřad v Břeclavi, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování.

Zpráva o uplatňování ÚP Moravská Nová Ves byla schválena zastupitelstvem městyse dne 18.4.2013.

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Počet zobrazení: 3353