Zastupitelstvo obce Moravský Žižkov vydalo dne 18.12.2008 Územní plán Moravský Žižkov, který nabyl účinnosti dne 6.1.2009.

Dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Moravském Žižkově, Stavebním úřadu ve Velkých Bílovicích, Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování.

Zpráva o uplatňování ÚP Moravský Žižkov byla schválena zastupitelstvem obce dne 22.3.2013.

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Počet zobrazení: 2594