Zastupitelstvo obce Moravský Žižkov vydalo dne 18.12.2008 Územní plán Moravský Žižkov, který nabyl účinnosti dne 6.1.2009.

Dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Moravském Žižkově, Stavebním úřadu ve Velkých Bílovicích, Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování.

Dále Zastupitelstvo obce Moravský Žižkov vydalo dne 18.6.2010 změnu č. 1 Územního plánu Moravský Žižkov, která nabyla účinnosti dne 7.7.2010.  Pořizovatelem této změny byl Obecní úřad Moravský Žižkov.

Zpráva o uplatňování ÚP Moravský Žižkov byla schválena zastupitelstvem obce dne 22.3.2013.

Následně Zastupitelstvo obce Moravský Žižkov vydalo dne 9.9.2022 změnu č. 2 Územního plánu Moravský Žižkov.

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 12.09.2022 16:26 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 2869