Zastupitelstvo obce Přítluky vydalo na svém zasedání dne 27.4.2009 Územní plán Přítluky, který nabyl účinnosti dne 14.5.2009.

Dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě Přítluky, Stavebním úřadě v Podivíně, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavbního řádu a územního plánování. Zpráva o uplatňování ÚP Přítluky byla schválena zastupitelstvem obce dne 3.3.2014

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Počet zobrazení: 8936