Zastupitelstvo města Valtice vydalo dne 22.9.2008 změnu č.2 ÚPNSÚ Valtice - Úvaly, která nabyla účinnosti dne 15.10.2008.

Dokumentace změny č.2 je k nahlédnutí na Městském úřadě ve Valticích, Stavebním úřadě ve Valticích, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavbního řádu a územního plánování.

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Počet zobrazení: 4089