Zastupitelstvo obce Rakvice vydalo dne 18.12.2015 Územní plán Rakvice, který nabyl účinnosti dne 5.1.2016. Nabytím účinnosti tohoto územního plánu pozbývá platnosti Územní plán obce Rakvice, včetně jeho změn. 

Dokumentace Územního plánu Rakvice je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Rakvicích, Stavebním úřadě v Podivíně, Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (v Brně) a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování 

 

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 03.08.2020 09:18 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 2685