Zastupitelstvo obce Hrušky vydalo dne 23.11.2021 Územní plán Hrušky formou opatření obecné povahy.  Tento územní plán nabyl účinnosti 9.12.2021. 

Nabytím účinnosti Územního plánu Hrušky pozbývá platnosti Územní plán sídelního útvaru Hrušky včetně všech jeho změn.

 

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 10.12.2021 09:22 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 3759