Zastupitelstvo obce Hrušky vydalo dne 2.5.2007 změnu č.4A ÚPNSÚ Hrušky, která nabyla účinnosti dne 18.5.2007.

Zastupitelstvo obce Hrušky vydalo dne 23.5.2008 změnu č.5 ÚPNSÚ Hrušky, která nabyla účinnosti dne 11.6.2008.

Zastupitelstvo obce Hrušky vydalo dne 20.9.2011 změnu č.6 ÚPNSÚ Hrušky, která nabyla účinnosti dne 18.10.2011. Pořizovatelem této změny byla Obec Hrušky.

Výše uvedené dokumentace jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Hruškách, Stavebním úřadě v Břeclavi, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování.

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 03.08.2020 09:14 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 3112