Zastupitelstvo obce Hrušky vydalo dne 2.5.2007 změnu č.4A ÚPNSÚ Hrušky, která nabyla účinnosti dne 18.5.2007.

Zastupitelstvo obce Hrušky vydalo dne 23.5.2008 změnu č.5 ÚPNSÚ Hrušky, která nabyla účinnosti dne 11.6.2008.

Výše uvedené dokumentace jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Hruškách, Stavebním úřadě v Břeclavi, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování.

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Počet zobrazení: 2137