Územní plán Bulhary byl vydán ZO 13.12.2010, účinnosti nabyl 20.1.2011.

Dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bulharech, Stavebním úřadě v Břeclavi, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, odddělení úřadu územního plánování

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:20 Administrátor
Poslední změna složky: 03.08.2020 09:06 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 2618