Ke stažení: Lednice - Územní studie - STANOVENÍ VÝŠKOVÉ HLADINY ZÁSTAVBY V KORIDORU KOMPOZIČNÍ OSY LEDNICKO–VALTICKÉHO AREÁLU „ZÁMEK LEDNICE ↔ APOLLÓNŮV CHRÁM“


 

Územní studie  − Stanovení výškové hladiny zástavby v koridoru kompoziční osy Lednicko-valtického areálu "Záměk Lednice ↔ Apollónův chrám" byla zpracována na základě požadavku změny č.2 ÚPNSÚ Lednice. Studie byla zaevidována do Evidence územně plánovací činnosti dne 14.12.2010.

 

Složky


Vytvoření složky: 02.10.2014 12:20 Administrátor
Poslední změna složky: 30.01.2015 11:54 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 2649