Zastupitelstvo obce Týnec vydalo na svém zasedání dne 23.6.2014 Územní plán Týnec, který nabyl účinnosti dne 15.07.2014.Dnem nabytí účinnosti pozbývá platnosti ÚPN SÚ Týnec, včetně jeho 3 změn.

 

Dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Týnci, Stavebním úřadě v Břeclavi, Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně a u pořizovatele - MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy.

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:20 Administrátor
Poslední změna složky: 30.01.2015 11:37 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 2245