Ke stažení: 2014_Zveřejnění informace o TI dle §166 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb.


Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

V ORP Břeclav je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,:

 

Vytvoření složky: 19.01.2015 14:07 Administrátor
Poslední změna složky: 30.01.2015 11:34 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 3003