Pozvánka

Ve středu 13. dubna 2011 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

{slide=Program}

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 3. zasedání ZM
4. Schválení programu jednání
5. Záměr prodeje pozemků v lokalitě U Lesa ve Staré Břeclavi --zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
6. Záměr prodeje pozemku na ulici Břetislavova v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
7. Záměr prodeje pozemku za rodinným domem na ulici Čermákova v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4 -- Ing. Krátký (OM)
8. Prodej pozemků pod stavbou v lokalitě Padělky v k.ú. Břeclav -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
9. Záměr prodeje části pozemku za řadovou zástavbou garáží v lokalitě ulice Dělnická v k.ú. Poštorná -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
10. Bezúplatný převod pozemku za ulicí Březinova v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
11. Smlouva o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční podpory/dotace – TyfloCentrum Brno – rok 2011 --zpráva, příloha č.1 -- MUDr. Ryšavý (OSV)
12. Technologické centrum ORP Břeclav – Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace -- zpráva, příloha č.1 -- MUDr. Ryšavý (OSV)
13. Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 5.02 – 5.04 územního plánu SÚ Břeclav -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Krátký (ORS)
14. Ukončení pořizování změny č. 9 územního plánu SÚ Břeclav -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Krátký (ORS)
15. Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Dominik (KVZM)
16. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Bortlík (FVZM)
17. Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 1/2011, kterou se stanovuje okruh vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních přístrojů povoleno -- zpráva, příloha č.1 , příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Parolek (OEK)
18. Zřízení školní výdejny stravy při MŠ Břeclav, Osvobození 1 -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
19. Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti kultury pro rok 2011 -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
20. Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti sportu na rok 2011 -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
21. Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti kultury pro rok 2011 -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
22. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí a způsobu užití veřejné finanční podpory/dotace -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
23. Dohoda o ukončení smlouvy 35/2009/OŠKMD/S/dotace hokej s HC Břeclav, o.s. -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
24. Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti kultury pro rok 2011 -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
25. Smlouva o zajištění provozu a činnosti kina Koruna v roce 2011 -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
26. Žádost o výměnu plynových kotlů v MŠ Břeclav, Osvobození 1 -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
27. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí a způsobu užití veřejné finanční podpory -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Parolek (OSVD)
28. Dotazy a připomínky zastupitelů
29. Dotazy a připomínky občanů
30. Závěr

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

  {/slide}

   

  Hlasování

   

  Složky


  Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
  Počet zobrazení: 373