Pozvánka

Ve středu 7. září 2011 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

{slide=Program}

 

Program

Předkládá
1. Zahájení  
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu  
3. Projednání zápisu z 5. zasedání ZM  
4. Schválení programu jednání
 
5. Kontrola úkolů  
6. Uznání práva vlastnického k pozemku na ulici Sušilova v Břeclavi --zpráva, příloha č.1 --  Ing. Krátký (OM)
7. Záměr prodeje části pozemku pod částí garáže na ulici Nádražní v Poštorné -- zpráva, příloha č.1 --  Ing. Krátký (OM)
8. Prodej zahrady v lokalitě odlehčovacího ramene řeky Dyje v Pošotrné (Golcovi) -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 --  Ing. Krátký (OM)
9. Záměr prodeje zahrady v lokalitě odlehčovacího ramene řeky Dyje v Poštorné (Havlíkovi) -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
10. Záměr prodeje pozemků v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
11. Záměr prodeje části pozemku v zahrádkářské osadě „Nad Splavem“ v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
12. Záměr prodeje části pozemku u ulice Hlavní v Poštorné -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
13. Prodej pozemku – zahrady za RD na ulici Lednická v Charvátské Nové Vsi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
14. Prodej části pozemku v lokalitě Za Bankou v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Krátký (OM)
15. Záměr prodeje pozemků v Tovární kolonii v Poštorné -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Krátký (OM)
16. Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí na ulici Jungmannova v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
17. Záměr prodeje bytového domu č.p. 588 v k.ú. Břeclav – Sady 28. října 2 -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
18. Bezúplatný převod částí pozemku pod chodníkem a cyklostezkou na ulici Třída 1. máje v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
19. Přehodnocení stanoviska ve věci prominutí pohledávky na nájemném za obchodní společností Bytový dům s.r.o. -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
20. Prodej budovy a s ní souvisejícího pozemku na ulici Jungmannova v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
21. Převod jednotek v domě č.p. 2249 v k.ú. Břeclav – Bratislavská 18 -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
22. Záměr prodeje „Prezentačního pavilonu LVA“ -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
23. Výkup pozemku na nám. T. G. Masaryka v Břeclavi od družstva Jednota, spotřební družstvo v Mikulově -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Krátký (OM)
24. Záměr prodeje částí pozemků v lokalitě U Jánského dvora v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
25. Směna pozemků a výkup části pozemku v lokalitě sídliště Na Valtické v Charvátské Nové Vsi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký(OM)
26. Záměr prodeje části pozemku na sídlišti Budovatelská v Poštorné -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
27. Směna pozemku pod hřištěm (Ing. Fabičovic) za pozemek vedle hřiště (město Břeclav), vše v Charvátské Nové Vsi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
28. Záměr prodeje zahrady v lokalitě odlehčovacího ramene řeky Dyje v Poštorné (Jurčík) -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
29. Zařazení nových investičních akcí na rok 2011 -- zpráva -- Ing. Parolek (ORS)
30. Zahrnutí projektů na úpravu ZŠ a MŠ do investičních akcí na rok 2012 -- zpráva -- Ing. Parolek (ORS)
31. Generel bezbariérovosti ve města Břeclavi -- zpráva -- Ing. Parolek (ORS)
32. Žádosti o změnu územního plánu SÚ Břeclav -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Parolek (ORS)
33. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí a způsobu použití dotace na zajištění provozu běžných oprav a údržby č. 7/2008/OŠKMS/K/KD/dotace -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
34. Zajištění průvodcovské služby v kostele sv. Václava v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
35. Žádost o poskytnutí finanční podpory/dotace v oblasti sportu na rok 2011 na projekt „Memorial Ivana Hlinky 2011“ -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
36. Navýšení závazného ukazatele finančních prostředků příspěvkové organizace Tereza Břeclav -- zpráva -- Ing. Parolek (OŠKMS)
37. Poskytnutí dotace na rok 2011 MSK Břeclav, stolní tenis -- zpráva -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
38. Dotace společnosti Velkoobchod GAMA s.r.o. formou nepeněžitého plnění -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
39. Zápis z 2.a 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Dominik (KVZM)
40. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Břeclavi na léta 2012-2016 -- zpráva, příloha č.1 -- MUDr. Ryšavý (OSV)
41. Harmonogram schůzí Rady města Břeclavi a zasedání Zastupitelstva města Břeclavi -- zpráva -- MUDr. Ryšavý (OSV)
42. Záměr prodeje objektu s byty IV.kategorie v Charvátské Nové Vsi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
43. Schválení nových Zásad tvorby uličního názvosloví, označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov ve městě -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4 -- Ing. Parolek (OSVD)
44. Dotazy a připomínky zastupitelů
45. Dotazy a připomínky občanů
46. Závěr

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

  {/slide}

   

  Hlasování

   

  Složky


  Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
  Počet zobrazení: 433