Pozvánka

Ve středu 16. listopadu 2011 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

{slide=Program}

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 6. zasedání ZM
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů
6.1 Výkup pozemku pod parkovištěm za poliklinikou v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.2 Prodej pozemku pod trafostanicí na ulici Jungmannova v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.3 Záměr prodeje části pozemku v lokalitě UJánského dvora v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.4 Záměr prodeje pozemků v lokalitě U Lesa ve Staré Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
6.5 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Ladná -- zpráva -- Ing. Krátký (OM)
6.6 Bezúplatný,popřípadě úplatný převod pozemku na ulici Hraniční v Poštorné -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
6.7 Záměr bezúplatného převodu bývalého drážního domku pro obsluhu váhy v Podivíně -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.8 Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav – návrh změny -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
6.9 Záměr prodeje částí pozemku v ulici U Sýpek ve Staré Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.10 Prodej části pozemku u bytového domu na ulici Tylova v Poštorné -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
6.11 Výkup pozemku pod bezbariérovou lávkou pro pěší přes řeku Dyji v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
6.12 Prodej části pozemku pod částí garáže na ulici Nádražní v Poštorné -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.13 Bezúplatný převod pozemků na ulici S. K. Neumanna v k.ú. Charvátská Nová Vesz vlastnictví  Pozemkového fondu ČR do majetku města Břeclav -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.14 Bezúplatný případně úplatný převod pozemků v k.ú. Charvátská Nová Ves z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do majetku města Břeclav -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.15 Žádost o prominutí pohledávky -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.16 Žádost o změnu územního plánu SÚ Břeclav -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.17 Dodatek č. 1 ke smlouvě se Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Parolek (ORS)
6.18 Pojmenování ulic v lokalitě Díly -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Parolek (ORS)
6.19 Projekt v rámci přeshraniční spolupráce SR – ČR „Slovensko-český protipovodňový záchranný modul“ -- zpráva -- Ing. Parolek (ORS)
6.20 Projekt v rámci přeshraniční spolupráce SR – ČR „Objevme tajemství zámeckých kaplí“  -- zpráva -- Ing. Parolek (ORS)
6.21 Dohoda o narovnání s dohodou o splátkách – Milan Veselý, místo podnikání Tvrdonice, Tabule 757/27 -- zpráva, přloha č.1 -- Ing. Parolek (OŠKMS)
6.22 Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s občanským sdružením HC Břeclav na období let 2009 – 2012 -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Parolek (OŠKMS)
6.23 Závazné ukazatele rozpočtu roku 2011 příspěvkových organizací spadajících pod OŠKMS -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Parolek (OŠKMS)
6.24 Projekt v rámci přeshraniční spolupráce SR – ČR „Živý les pro budoucí generace -- zpráva -- Ing. Parolek (OŽP)
6.25 Návrh na změnu tarifních podmínek na linkách městské autobusové dopravy v Břeclavi -- zpráva -- Ing. Parolek (OSVD)
6.26 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Parolek (OSVD)
6.27 Zvolení přísedících Okresního soudu v Břeclavi -- zpráva -- MUDr. Ryšavý (OKT)
6.28 Staženo
6.29 Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Parolek (OKT)
6.30 Velitel Městské policie Břeclav -- zpráva -- MUDr. Ryšavý (OKT)
6.31 Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Tereza Břeclav -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.32 Výkup nemovitostí v lokalitě vlakového nádraží v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
7. Dotazy a připomínky zastupitelů
8. Dotazy a připomínky občanů
9. Závěr

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

  {/slide}

   

  Hlasování

   

  Složky


  Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
  Počet zobrazení: 370