Pozvánka

Ve středu 18.4. 2012 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

{slide=Program}

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 9. zasedání ZM
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů
6.1 Prodej objektu bývalé kotelny G-17 na sídlišti Na Valtické v k.ú. Charvátská Nová Ves --zpráva-- --příloha 1-- --příloha 2--
Ing. Krátký
(OM)
6.2 Záměr prodeje rodinného domu na ulici Fučíkova v Poštorné --zpráva-- --příloha 1-- 
Ing. Krátký
(OM)
6.3 Záměr prodeje části pozemku pod částí garáže na sídlišti Dubič v Břeclavi --zpráva-- --příloha 1-- 
Ing. Krátký
(OM)
6.4 Užívání pozemků – zahrad ve Staré Břeclavi, v ulici U Rybníka --zpráva-- --příloha1-- Ing. Krátký
(OM)
6.5 Užívání části pozemku před prodejnou Mazda v Břeclavi – uzavření dodatků ke smlouvám  --zpráva-- --příloha 1-- --příloha 2-- Ing. Krátký
(OM)
6.6

Úplatný převod pozemku – obslužná komunikace pro prodejnu Billa z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do majetku města Břeclav 

--zpráva--  --příloha 1--  --příloha 2--

Ing. Krátký
(OM)
6.7 Záměr prodeje pozemku pod garáží na sídlišti Dubič v Břeclavi (Vymyslický)  -zpráva-  -příloha- Ing. Krátký
(OM)
6.8 Prodej pozemku – zahrady za rodinným domem na ulici Lidická v Břeclavi  -zpráva-  -příloha- Ing. Krátký
(OM)
6.9

Bezúplatný převod pozemku v souvislosti s výstavbou protipovodňové hráze (v blízkosti zahrádkářské kolonie v lokalitě Za Židovským)

-zpráva-  -příloha-

Ing. Krátký
(OM)
6.10 Záměr prodeje pozemku pod stavbou na ulici Sovadinova v Břeclavi  -zpráva-  -příloha- Ing. Krátký
(OM)
6.11 Pozemky na ulici Palackého v Charvátské Nové Vsi  -zpráva-  -příloha- Ing. Krátký
(OM)
6.12 Úprava Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav  -zpráva-  -příloha 1-  -příloha 2- Ing. Krátký
(OM)
6.13 Havarijní stav kanalizace Základní školy Břeclav, Komenského 2  -zpráva-
Ing. Parolek
(OŠKMS, ORS)
6.14 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi k zajištění provozu a činnosti Kina Koruna v roce 2012  -zpráva-  -příloha-
RNDr. Petrů
(OŠKMS)
6.15

Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti kultury pro rok 2012  -zpráva-  -příloha 1-

-příloha 2-

RNDr. Petrů
(OŠKMS)
6.16

Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti sportu pro rok 2012  -zpráva-  -příloha 1-

-příloha 2-

RNDr. Petrů
Mgr. Zemánek
(OŠKMS)
6.17 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi, rok 2012  -zpráva-  -příloha 1-  -příloha 2-
MUDr. Ryšavý
(OSV)
6.18 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi k zajištění provozu a činnosti Krytého bazénu v roce 2012  -zpráva-  -příloha-
Ing. Parolek
(OŠKMS)
6.19 Výkup pozemků v lokalitě sídliště U Jánského dvora  -zpráva-  -příloha 1-  -příloha 2-
Ing. Krátký
(OM)
7. Dotazy a připomínky zastupitelů
8. Dotazy a připomínky občanů
9. Závěr

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

  {/slide}

   Výsledky hlasování

   

  Složky


  Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
  Počet zobrazení: 712