Pozvánka

Ve středu 13.6. 2012 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

{slide=Program}

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 9. a 10. zasedání ZM
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů
6.1 Projekt objektu na rohu ulic Lidická a Skopalíkova v Břeclavi   --zpráva--  příloha č. 1  příloha č. 2 Ing. Krátký (OM)
6.2 Záměr prodeje pozemku za rodinným domem na ulici Dolní Luční v Poštorné     -zpráva-  příloha č. 1  -příloha č. 2 Ing. Krátký (OM)
6.3 Prodej pozemků v lokalitě Na Dílech v Poštorné   -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2 Ing. Krátký (OM)
6.4 Prodej pozemku pod stavbou na ulici Sovadinova v Břeclavi   -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.5 Výkup pozemků v k.ú. Břeclav a v k.ú. Poštovná na výstavbu protipovodňové hráze, od ČR – Lesy České republiky, s.p.  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.6 Převod bytové jednotky č. 1114/4 v domě Okružní 4 v Poštorné, včetně podílů k ní přináležejících  -zpráva- Ing. Krátký (OM)
6.7 Pozemky pod cyklostezkou na ulici Na Zahradách v Břeclavi   -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2 Ing. Krátký (OM)
6.8 Záměr prodeje pozemků v lokalitě u rybníka Včelínek v Břeclavi   -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.9 Prodej pozemků za rodinnými domy v ulici Čermákova v Břeclavi  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2  příloha č. 3  příloha č. 4 Ing. Krátký (OM)
6.10 Bezúplatný, případně úplatný převod pozemku mezi bytovými domy na ulici Hájová v Poštorné  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.11 Prodej části pozemků v lokalitě U Jánského dvora v Břeclavi  -zpráva-  příloha č.1 Ing. Krátký (OM)
6.12 Bezúplatný převod pozemků na ulici Tř. 1. máje v k.ú. Poštorná  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.13 Užívání pozemku pod stavbou garáže v lokalitě za ulicí Lidická ve Staré Břeclavi  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2  příloha č. 3  příloha č. 4 Ing. Krátký (OM)
6.14 Bezúplatný převod za rodinnými domy na ulici Březinova v Břeclavi  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2 Ing. Krátký (OM)
6.15 Pronájem a prodej objektu s byty IV. Kategorie v Charvátské Nové Vsi  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2 Ing. Krátký (OM)
6.16 Záměr prodeje pozemku v zahrádkové osadě u Apolla v Charvátské Nové Vsi  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.17 Záměr prodeje pozemku pod garáží v lokalitě U Jánského dvora ve Staré Břeclavi  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.18 Záměr prodeje části pozemku v lokalitě Pod Zahradami v Poštorné  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.19 Záměr prodeje pozemku za bytovým domem na ulici Jaselská v Břeclavi  -zpráva-  přílha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.20 Záměr prodeje části pozemku na ulici Prostřední v Poštorné za rodinným domem  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.21 Záměr výkupu pozemků na ulici Břetislavova v Břeclavi  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.22 Prodej pozemku před areálem stavebního bytového družstva DYJE na ulici Bratislavská v Břeclavi  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2 Ing. Krátký (OM)
6.23 Záměr prodeje pozemku pod garáží v lokalitě za poliklinikou v Břeclavi  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.24 Záměr prodeje částí pozemků ve dvoře domů na ulicích Tylova, B. Smetala a Nádražní v Poštorné, revokace  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.25 Výkup pozemků v k.ú. Poštorná v souvislosti s výstavbou obchvatu města Břeclavi  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.26 Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2 Ing. Krátký (OM)
6.27 Podání žádosti o dotace na Ministerstvo vnitra a z rozpočtu JMK na projekt program prevence kriminality – Bezpečná Břeclav – MKDS 2012  -zpráva- Ing. Parolek (ORS)
6.28 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Břeclav  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2 příloha č. 3 RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.29 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Břeclav  -zpráva-  příloha č. 1 RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.30 Zajištění průvodcovské služby v kostele sv. Václava v Břeclavi  -zpráva-  příloha č. 1 RNDr. Petrů  (OŠKMS) 
6.31 Úprava závazných ukazatelů finančních prostředků příspěvkové organizace Tereza Břeclav  -zpráva-  RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.32 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi na akci „Memorial Ivana Hlinky 2012“  -zpráva-  příloha č. 1 RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.33 Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi a zápisy z jeho 6. a 7. zasedání  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2  příloha č. 3 Ing. Dominik (KVZM)
6.34 Harmonogram schůzí Rady města Břeclavi a Zastupitelstva města Břeclavi  -zpráva- MUDr. Ryšavý (OKT)
6.35 Žádost Domova seniorů Břeclav, PO o přechodnou finanční výpomoc pro rok 2012  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2 MUDr. Ryšavý (OSV)
6.36 Smlouva o spolupráci v rámci projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“   -zpráva-  příloha č. 1 MUDr. Ryšavý (OSV)
6.37 Navýšení počtu strážníků  -zpráva- MUDr. Ryšavý (MP)
6.38 Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2  příloha č. 3 Ing. Bortlík (FVZM)
6.39 Návrh obce Ladná na mimosoudní smír  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2 příloha č. 3  příloha č. 4  příloha č. 5 Ing. Parolek, MUDr. Ryšavý (OEK)
6.40 Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2011  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2  příloha č. 3  příloha č. 4  příloha č. 5  příloha č. 6 Ing. Parolek, MUDr. Ryšavý (OEK)
6.41 Vybudování páté třídy Mateřské školy Břeclav, Na Valtické 727 a změna účelu užívání části objektu ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1, v budově na Sovadinově ul. na třídu mateřské školy  -zpráva-  příloha č. 1 příloha č. 2 Ing. Parolek (OŠKMS)
6.42 Výkup pozemku v předprostoru stavby rodinného domu na ulici Lednická v Charvátské Nové Vsi  -zpráva-   příloha č. 1  příloha č. 2  příloha č. 3 Ing. Krátký (OM)
6.43 Výkup budov za účelem demolice v souvislosti s realizací přestupního terminálu IDS, od společnosti České dráhy, a. s.  -zpráva- MUDr. Ryšavý (ORS)
6.44 Záměr prodeje pozemku pod garáží v Poštorné  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (OM)
6.45 Návrh nového územního vymezení viniční trati Ritopeky v k.ú. Charvátská Nová Ves, vinařská obec Břeclav  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (ORS)
6.46 Žádost o změnu ÚPNSÚ Břeclav  - Přemysl Cendelín  -zpráva-  příloha č. 1 Ing. Krátký (ORS)
6.47 Memorandum a úprava směrné části Územního plánu SÚ Břeclav – Vranův mlýn  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2  Ing. Krátký (ORS)
6.48
Užívání pozemků v areálu bývalých kasáren v Břeclavi – uzavření dodatku č. 1 k dohodě o narovnání se společností H. R. S., a.s.  -zpráva-   příloha č. 1  příloha č. 2  příloha č. 3 Ing. Krátký (OM)
6.49
Řešení rozvojové lokality Břeclav – Charvátská Nová Ves, ulice SNP – část inženýrské sítě a vozovka – I. etapa – Plánovací smlouva  -zpráva-  příloha č. 1  příloha č. 2 MUDr. Ryšavý (ORS)
7. Dotazy a připomínky zastupitelů
8. Dotazy a připomínky občanů
9. Závěr

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

  {/slide}

  Výsledky hlasování

   

  Složky


  Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
  Počet zobrazení: 552