Pozvánka

Ve středu 19.9.2012 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

{slide=Program}

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 12. zasedání ZM
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů z 11. zasedání  ZM
6.1 Bezplatný převod pozemků u Azylového domu na ulici U Sýpek v Břeclavi   -práva-  -příloha- Ing. Krátký(OM)
6.2  Prodej částí pozemků ve dvoře domů na ulicích Tylova, B. Šmerala a Nádražní v Poštorné  -zpráva-  -příloha č. 1-  příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.3 Prodej  pozemků pod garáží v Poštorné   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.4 Prodej pozemků pod garáží v lokalitě za poliklinikou v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.5 Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav   zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.6 Uznání práva vlastnického k pozemkům sloužícím jako komunikace v zahrádkářské osadě „U Letiště“    zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.7 Záměr prodeje pozemků v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi    zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.8 Záměr prodeje pozemku pod garáží v Poštorné    zpráva    příloha Ing. Krátký(OM)
6.9 Bezúplatný převod pozemku pod komunikací podél železniční trati směr Brno    zpráva    příloha Ing. Krátký(OM)
6.10 Prodej částí pozemku pod částí garáže na sídlišti Dubič v Břeclavi    zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.11 Prodej pozemku pod garáží na sídlišti Dubič v Břeclavi (Vymyslický)    zpráva    příloha Ing. Krátký(OM)
6.12 Záměr prodeje části pozemku pod novostavbou rodinného domu na ulici Chaloupky v Charvátské Nové Vsi    zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.13 Prodej pozemku pod garáží v lokalitě U Jánského dvora ve Staré Břeclavi    zpráva    příloha Ing. Krátký(OM)
6.14 Záměr prodeje pozemku v zahrádkářské osadě Tovární kolonie v Poštorné    zpráva     příloha Ing. Krátký(OM)
6.15 Prodej pozemku v zahrádkové osadě u Apolla v Charvátské Nové Vsi    zpráva    příloha Ing. Krátký(OM)
6.16 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na převod silnic v k.ú. Břeclav a k.ú. Poštorná, od Jihomoravského kraje   zpráva    příloha č. 1    příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.17 Záměr budoucího prodeje části pozemku na sídlišti Dukelských hrdinů v Břeclavi za účelem vybudování trafostanice    zpráva    příloha Ing. Krátký(OM)
6.18 Záměr prodeje části pozemku pod nájezdovou rampou do patrových garáží obchodního domu na ulici J. Palacha v Břeclavi    zpráva    příloha Ing. Krátký(OM)
6.19 Výkup pozemků pod komunikacemi na ulicích Komenského a Havlíčkova v Poštorné   zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.20 Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Břeclav a území ORP Břeclav  zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2 Ing. Parolek(ORS)
6.21 PCO a související informační systémy městské policie   zpráva MUDr. Ryšavý(OKT)
6.22 Bezúročná půjčka na projekt „Němčina do škol v Břeclavi“   zpráva   příloha RNDr. Petrů, Ing. Parolek(OŠKMS)
6.23 Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti sportu pro rok 2012-3. kolo výběrového řízení   zpráva   příloha č. 1    příloha č .2 RNDr. Petrů, Mgr. Zemánek(OŠKMS)
6.24 Zajištění údržby zeleně v zahradě při kostele Navštívení Panny Marie v Poštorné    zpráva    příloha RNDr. Petrů(OŠKMS)
6.25 Žádost o revizi obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, kterou se reguluje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Břeclavi    zpráva    příloha Ing. Parolek, MUDr. Ryšavý(OEK)
6.26 Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi   zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2 Ing. Bortlík(FVZM)
6.27 Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi a zápis z jeho 8. zasedání   zpráva    příloha č. 1    příloha č. 2 Ing. Dominik(KVZM)
6.28 Prodej pozemků v lokalitě Na Dílech v Poštorné a zřízení věcných břemen   zpráva    příloha č. 1   příloha č. 2   příloha č. 3    příloha č. 4 Ing. Krátký(OM)
6.29 Jednací řád výborů zastupitelstva města   zpráva   příloha MUDr. Ryšavý(OKT)
6.30 Dotace HC LVI Břeclav s.r.o. formou nepeněžního plnění    zpráva    příloha Ing. Parolek(OŠKMS)
6.31 Přestupní terminál IDS JMK – smlouva o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod    zpráva   příloha MUDr. Ryšavý(ORS)
7. Dotazy a připomínky zastupitelů
8. Dotazy a připomínky občanů
9. Závěr

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

Výsledky hlasování

 

Složky


Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
Počet zobrazení: 461