{slide=Program}

 

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 14. zasedání ZM
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů
6.1 Záměr prodeje pozemku pod částí budovy v logistickém areálu v blízkosti ulice Bratislavská v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.2  Užívání pozemku za ulicí Lidická ve Staré Břeclavi    zpráva   příloha   příloha č. 2  příloha č. 3 Ing. Krátký(OM)
6.3 Záměr prodeje části pozemku u ulice Hlavní v Poštorné   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.4 Záměr prodeje pozemků v blízkosti J. Opletala v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.5 Záměr prodeje části pozemku v lokalitě Tovární kolonie v Poštorné    zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.6 Záměr směny pozemků pod plánovanou stavbou „Břeclav bez bariér II. Etapa – ulice Lidická, chodníky křižovatka ulic Sovadinova-Skopalíkova“ na ulici Lidická v Břeclavi    zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.7 Záměr směny pozemků v lokalitě Na Širokých v Břeclavi   zpráva   příloha   Ing. Krátký(OM)
6.8 Pozemky pod cyklostezkou na ulici Na Zahradách v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.9 Bezúplatný převod pozemků kolem bytových domů na ulici Fintajslova v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.10 Bezúplatný převod pozemků pod chodníky na ulicích Hlavní a Valtická v Poštorné   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.11 Úplatný převod pozemku na ulici Hraniční v Poštorné   zpráva  příloha č. 1  příloha č. 2   příloha č. 3 Ing. Krátký(OM)
6.12 Výkup pozemku v předprostoru stavby rodinného domu na ulici Lednická v Charvátské Nové Vsi   zpráva  příloha č. 1  příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.13 Výkup pozemků pod komunikacemi na ulicích Komenského a Havlíčkova v Poštorné    zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.14 Záměr převodu bytových jednotek v domech Lanžhotská 13, Smetanovo nábřeží 29 a Slovácká 12 v Břeclavi a v domě Okružní 5 v Poštorné, včetně podílů k nim přináležejících; revokace usnesení       zpráva Ing. Krátký(OM)
6.15 Harmonogram schůzí Rady města Břeclavi a zasedání Zastupitelstva města Břeclavi       zpráva MUDr. Ryšavý(OKT)
6.16 Obecně závazná vyhláška č. 8/2012     zpráva   příloha RNDr. Petrů(OŠKMS)
6.17 Strategický plán sociálního začleňování Břeclav 2013-2014    zpráva   příloha MUDr. Ryšavý(OSV)
6.18 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí a způsobu užití veřejné finanční podpory    zpráva   příloha Ing. Parolek(OSVD)
6.19 Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi    zpráva   příoha č. 1   příloha č. 2 Ing. Bortlík(FVZM)
6.20 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 7/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   zpráva   příloha Ing. ParolekMUDr. Ryšavý(OEK)
6.21 Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na roky 2013-2015   zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2  příloha č. 3   příloha č. 4   příloha č. 5   příloha č. 6   příloha č. 7   příloha č. 8   příloha č. 9   příloha č. 10 Ing. ParolekMUDr. Ryšavý(OEK)
6.22 Výkup nemovitostí před vlakovým nádražím v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.23 Úplatný převod pozemků v areálu bývalého autokempinku v Břeclavi   zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
7. Dotazy a připomínky zastupitelů
8. Dotazy a připomínky občanů
9. Závěr

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

 

Výsledky hlasování

 

Složky


Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
Počet zobrazení: 481