Zastupitelstvo obce Ladná vydalo (zasedání dne 9.10.2014) Územní plán Ladná, který nabyl účinnosti dne 30.10.2014.

Následně byla vydána změna č. 1 ÚP Ladná, která nabyla účinnosti dne 25.4.2017.

 

Dokumentace je k nahlédnutí na těchto místech:

·         Obecní úřad Ladná

·         Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování

·         Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební úřad

·         Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno

 

Pořizovatelem byl: Obecní úřad Ladná, Masarykova 119/60, 691 46 Ladná

 

Složky


Vytvoření složky: 02.02.2015 14:44 Polach Jaroslav
Poslední změna složky: 04.07.2022 15:35 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 3645