Hřbitov


zidovsky-hrbitovŽidovský hřbitov se prostírá asi 700 m severně od hlavního náměstí. Byl pravděpodobně založen po polovině 17. století, přičemž jeho stáří dokazují nepravidelný tvar hřbitova a převýšení nad okolní terén. Na ploše o výměře 7 136 m2 se dnes nalézá asi 300 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší dochované pocházejí z počátku 18. století. Tvar a členění náhrobků odpovídá hlavně tzv. jihomoravskému či mikulovskému typu. Převládá bohatší barokní plastická výzdoba, někdy s reliéfní symbolikou ve vztahu k zemřelému a vždy s hebrejským nápisem.