Jungmannova ulice uzavírka


Upozorňujeme držitele rezidentních a abonentních parkovacích karet na prodloužení termínu dokončení plánované rekonstrukce kanalizačního řádu a s ní pojené uzavírky ulice Jungmannova v úseku od ul. J.Palacha po ul. Čechova

Předpokládaná doba ukončení stavebních prací byla prodloužena do 31.7.2009.

Po dobu trvání uzavírky není umožněno držitelům rezidentních a abonentních parkovacích karet parkovat na této vymezené komunikaci v místech označených jako vyhrazené parkoviště pro rezidentní a abonentní stání dopravní značkou IP12 kombinovanou s dodatkovou tabulkou " PRO DRŽITELE PLATNÝCH PARKOVACÍCH KARET ZPS BŘECLAV"

Výše uvedení držitelé parkovacích karet mohou po dobu trvání rekonstrukce parkovat svá vozidla v těchto náhradních lokalitách:

  • ul. Šilingrova
  • ul. Čechova
  • ul. Žerotínova
  • Smetanovo nábřeží v úseku návštěvnického parkování s dopravní značkou IP13c