Kaple Panny Marie v Ch. N. Vsi


kaplicka_charvatskaByla vystavěna na začátku 19. století. Kaple je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. Právě na klenbě se v devadesátých letech 20. století objevily rozsáhlé statické poruchy a celá kaple musela být vzhledem ke svému havarijnímu stavu opravena.