Kolonáda


kolonadaStavba, již můžeme také znát pod jménem Reistna (místní tak nazývají kopec, na kterém kolonáda stojí), byla v letech 1810-1817 postavena podle plánů Josefa Hardmuta valtickým stavitelem Josefem Poppelackem na pokraji lesního komplexu jižně od Valtic v bezprostřední blízkosti dnešní státní hranice.