Archeologické naleziště


Pohansko-archeo-1

Archeologickou památkovou rezervaci Pohansko u Břeclavi řadí odborníci k nejvýznamnějším raně středověkým památkám na území slovanských národů. Systematický výzkum zde zahájil v roce 1958 profesor František Kalousek.

Více než tisíc let starý podzemní archiv skrýval pozoruhodné objevy a dosud postupně vydává svědectví o vysoké kulturní úrovni našich předků. V roce 2010 byly dokonce odkryty základy kostela, o jehož existenci do té doby neměli vědci tušení.
Archeologické nálezy zemědělských osad shlukového typu z doby před vznikem Velkomoravské říše dokládají, že zdejší prostředí vyhovovalo již nejstarším Slovanům. Vědci zde objevili žárové pohřebiště a množství slovanských sídlištních objektů – polozemnic s kamennými pecemi, hospodářských staveb a obilnic. 

Nejrozsáhlejší raně středověké opevnění na území našeho státu a jedno z největších ve střední Evropě vůbec bylo na Pohansku vybudováno na počátku 9. století. Hradisko oválného tvaru o celkové ploše 28 ha obepínaly mohutné, čtyři metry vysoké valy. Přední místo mezi zdejšími objevy zaujímá velmožský dvorec obehnaný dřevěnou palisádou. Ta bránila sídlo velmože vybudované na kamenných podezdívkách, kamenný kostel zdobený freskami, hospodářská stavení, pohřebiště s množstvím stříbrných a zlatých šperků.

pohansko-archeo-2


 Z pestré mozaiky objevů mohou dnes archeologové zjistit, jak tehdejší lidé žili a jak byla rozvrstvená jejich společnost. Rezidenční část užívala sociálně nejvýše postavená vrstva velkomoravských obyvatel, část řemeslnickou dokladují objevy dílen a početné známky výrobní činnosti. Na jižním předhradí byla ubytována vojenská družina. 

Názornou ukázku slovanského života na Pohansku si můžete prohlédnout na louce před loveckým zámečkem – jsou zde umístěny stavební rekonstrukce rituálního areálu, velkomoravské polozemnice, studny s vahadlem a malé pece. Návštěvníky provede areálem naučná stezka, v jejímž rámci si děti mohou vyzkoušet i archeologický trenažér.