Archeologické naleziště Dolní Věstonice


Přímo na hranici biosférické rezervace UNESCO na úpatí Pálavy uprostřed malebné obce Dolní Věstonice se nachází expozice vypovídající o životě lovců mamutů.
Výzkum v Dolních Věstonicích zahájil roku 1924 brněnský badatel profesor Karel Absolón a už o rok později zde učinil nález, který jihomoravskou vesničku proslavil po celém světě – na poli objevil Věstonickou Venuši.

venuse

V archeologické expozici si můžete prohlédnout unikátní ukázky nejstarší keramiky a textilií, trojhrob, model pravěkého sídliště, plány profesora Absolona s vyznačením místa nálezu Věstonické Venuše a četné pazourkové nástroje. V části věnované tvořivosti lovců mamutů jsou vystaveny stylizované ženské plastiky, drobné sošky lidí i zvířat z pálené hlíny, náhrdelníky z lastur a zvířecích zubů, knoflíčky z mamutoviny, čelenky a mnohé další.
Expozice je otevřena v dubnu a říjnu o víkendech od 9 do 16 hodin, v období květen – září pak denně mimo pondělí od 8 do 17 hodin. Základní vstupné 30 Kč, rodinné 50 Kč.
Návštěvu expozice v Dolních Věstonicích je vhodné spojit s výletem na Pálavu a přesvědčit se tak o půvabech krajiny, která sem přitahovala člověka už od pradávna.

Zdroj: brožura Archeologické perly Břeclavska
Foto: www.obec-pavlov.cz