Tato unikátní technická památka byla vystavěna v letech 1935 – 1938. Měla zajistit závlahový systém pro oblast Slovácka od obce Rohatec až po Veselí na Moravě a sloužit k dopravě hnědého uhlí do Otrokovic pro Baťovy závody. Z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa, se lignit po železniční vlečce převážel k výklopníku uhlí do Sudoměřic, tam se překládal na loď a putoval do přístavu v Otrokovicích. Zde byl lignit spalován v tepelné elektrárně a zásoboval teplem a elektřinou kožedělné závody. Na financování stavby se podílela firma Baťa a velká část byla hrazena ze státního příspěvku na produktivní péči o nezaměstnané – v době hospodářské krize stavba zaměstnávala až 1500 dělníků.

batuvkanal

Na trase Baťova kanálu byla řada unikátních technických zařízení: např. výklopník uhlí v Sudoměřicích, lanovka pro přetahování člunů přes řeku Moravu ve Vnorovech, dva pomocné jezy na Veličce a Radějovce a také 23 silničních a hospodářských mostů, 7 lávek, 2 sklápěcí mosty či 1 zvedací most úzkokolejné dráhy. Pod každým z těchto mostů byl ochoz pro koňské spřežení, které táhlo loď. U každé plavební komory byl postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu. Některé z těchto staveb byly zničeny za války, jiné dosloužily a již nebyly obnoveny. Část z nich je nyní rekonstruována.

V současné době slouží vodní cesta Baťův kanál pro rekreační plavbu z Otrokovic až do Skalice (SK) a také na samostatných říčních úsecích Kroměříž – Otrokovice a Rohatec – Hodonín.

Zdroj: brožura Baťův kanál - vzhůru na palubu!
 

Kontakty a aktuality naleznete na webových stránkách www.batacanal.cz!