Desatero pro cyklisty


1. Buď ohleduplný

Buď ohleduplný k ostatním, které potkáš na svých cestách, ale i k sobě samému a zbytečně neriskuj. 

2. Jezdi jen na bezpečném kole

Kontroluj pravidelně nejen technický stav svého kola, ale i jeho vybavení, voz s sebou nářadí. Stejně jako je důležitá pravidelná technická kontrola motorových vozidel, je stejně důležité sledovat technický stav svého kola. Naučte se provádět základní opravy. 

3. Nejezdi, kde nemáš

Ve městě respektuj dopravní značky. V přírodě nejezdi mimo cesty. 

4. Předvídej

Při jízdě spoléhej jen na sebe, jednej s rozmyslem a předvídej jednání ostatních a sám se chovej předvídatelně a zřetelně.  

5. Buď příkladem

Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Pokud budete slušným, ohleduplným cyklistou, který se chová k ostatním tak jak si přeje, aby se ostatní chovali k němu, budete jistě příkladem pro ostatní jezdce na kolech.  

6. Zpomal

Při míjení chodců nebo protijedoucích cyklistů zpomal. Předjížděj opatrně a zleva.

7. Dodržuj dopravní předpisy

I ty jsi účastníkem dopravního provozu, proto dodržuj příslušné předpisy.  

8. Zamykej své kolo

Své kolo odkládej jen na bezpečném místě a dobře jej uzamkni, jenom tak budeš moci pokračovat ve své cestě.

9. Jezdi vpravo

Jezdi u pravého okraje nejen silnice, ulice, ale i cyklostezky.

10. Buď vidět

Používej barevné oblečení, za šera a zhoršené viditelnosti používej příslušné osvětlení. Okřídlené motoristické rčení: „Vidět a být viděn.“, platí ještě více při jízdě na kole. Vše upravuje vyhláška 341/2002 Sb., příloha č. 13, týkající se povinné výbavy jízdního kola. Nejde však jen o naplnění vyhlášky, ale hlavně o vaši bezpečnost.
 

A nakonec jedna slíbená rada navíc:

11. Měj úctu ke svému okolí

Chovej se ohleduplně ke zvěři a dobytku. Nepoškozuj vybavení cyklostezek ani jakýkoliv soukromý majetek. Uklízej po sobě odpadky.