Lednicko-valtickým areálem II.


apollo-01

Vzdálenost: 30 km
Doba jízdy na kole: 110 minut (+ prohlídky, odpočinek)
Průběh trasy: Břeclav – kostel Poštorná – kaple sv. Huberta – Chrám Tří Grácií – Nový dvůr – Apollónův chrám – Lovecký zámeček – Lednice – Obelisk – Janův hrad – Břeclav

Průběh trasy až k Hubertově kapli je stejný jako u předchozího tipu na výlet.
Odsud se vydáte po červené trase k Chrámu Tří Grácií, naproti něj si v průhledu můžete povšimnout Rybničního zámečku nad Prostředním rybníkem. Od Tří Grácií se dejte vpravo po Lichtenštejnské cyklostezce k hospodářské stavbě Nový dvůr a pak dále až k Apollónovu chrámu. Až se dosyta rozhlédnete z jeho terasy, pokračujte dále po uvedené Lichtenštejnské cyklostezce k silnici a na ní odbočte vpravo. Až sjedete z kopce, dejte se vlevo Ladenskou alejí. Až přijedete na křižovatku, odbočte vlevo a držte se stále Lichtenštejnské cyklostezky, která prochází okolo Loveckého zámečku do Lednice. Zde máte možnost se občerstvit a prohlédnout si zámek s proslulým parkem, skleníkem a minaretem. Lichtenštejnská cyklostezka (č. 5066) Vás z Lednice dovede až k Obelisku zvanému „Facka“, který je ze všech saletů Lednicko-valtického areálu nejstarší. Až si jej prohlédnete, vraťte se na rozcestí cyklostezek č. 5066 a 412 a vydejte se po trase s druhým uvedeným číslem, která vede k Janovu hradu. Zde můžete pokračovat po cyklostezce č. 41 do cíle.