Lichtenštejnské stezky


cedule-knizeci.png Název slavného šlechtického rodu nese síť pěti vzájemně propojených cyklotras, která pokrývá oblast Lednicko-valtického areálu a část Dolního Rakouska. Páteřní trasa se nazývá Knížecí stezka, na kterou navazuje Břeclavská, Poštorenská, Valtická, Lednická a od května 2018 také Habánská stezka. Jejich celková délka je téměř 150 km. Za rakouskými hranicemi na ně navazuje Lichtenštejnská stezka a trasa Greenways Praha - Wien v délce 70 km.

Lichtenštejnské stezky jsou v terénu značené těmito tabulkami:

cedule-knizecicedule-lednickacedule-postorenskacedule-valtickacedule-breclavskacedule_habanska1.png

 

Knížecí stezka
cedule-knizeci

Délka trasy: 86 km
Náročnost: střední

Trasa: Lednice, Hraniční zámeček, Valtice, kolonáda na Reistně, Schrattenberg, Herrnbaumgarten, Poysdorf, Coburg, Wilfersodrf, Prinzendorf an der Zaya, Neusiedl an der Zaya, Althlichtenwarth, Reintal / Poštorná, Rendez-vous, kaple sv. Huberta, Tři Grácie, Nový dvůr, Apollónův chrám, Janův hrad, Lovecký zámeček, Lednice.

Moravská část trasy (32 km): Poštorná/Reintal, Dianin chrám, kaple sv. Huberta, Nový dvůr, Apollonův chrám, Janohrad, Lovecký zámeček, Lednice, Rybniční zámeček, Hlohovec - Hraniční zámeček, Valtice, kolonáda na Reistně, Valtice/Schrattenberg

Rakouská část trasy (54 km): Poštorná/Reintal, Reintal, Altlichtenwarth, Neusiedl an der Zaya, odbočka Wilfersdorf, Poysdorf, Herrnbaumgarten, Schrattenberg, Valtice/Schrattenberg
Odbočky: Schrattenberg-Reintal (11 km), Wilfersdorf (5 km)

Popis: Přeshraniční trasa spojuje zámky mocného rodu Lichtenštejnů na území jižní Moravy a Dolního Rakouska.
 
Zajímavosti v Rakousku: „Nonseum“ – muzeum věcí, které nikdy nebudete potřebovat, v obci Herrnbaumgarten, sklepní ulička v Poysdorfu, lichtenštejnský zámek a knížecí dvorní sklepy ve Wilfersdorfu, muzeum věnované dobývání ropy v obci Neusiedel an der Zaya, vinotéka a vyhlídka v Altlichtenwarthu.


Zdroj: portál Lichtenštejnských stezek www.lichtenstejnske-stezky.cz

Břeclavská stezka

cedule-breclavska

(na značkách je lichtenštejnský erb a písmeno B)

Délka trasy: 16 km
Náročnost: lehká, vhodná i pro děti

Trasa: Poštorná/Reintal, Pohansko, Břeclav

Popis: Pokud se na rozcestí u Františkova rybníka rozhodnete pro Pohansko, přejedete most nad železnicí, po které vlaky míří do Vídně, a dojedete až k dřevěnému mostu přes řeku Dyji. Díky pohraniční stráži, která kdysi ozbrojena velmi přísně střežila toto území, obyčejnému smrtelníkovi zapovězené, se tady dnes mohou prohánět cyklisté po kvalitních cestách s asfaltovým povrchem. Území rozsáhlé obory je zde oploceno, ale vrátka pro cyklisty jsou otevřená. Avšak pozor na jaře – území bývá v případě povodní často zaplaveno. Stezka vás dovede k zámečku Pohansko, kde si můžete prohlédnout expozici nálezů z Velké Moravy a také se občerstvit.

Po opuštění obory se stáčí Břeclavská stezka doleva a kolem řeky Dyje vás dovede do centra Břeclavi, města s bohatou historií. K nejvýznamnějším památkám patří zámek, jehož historie sahá do 2. poloviny 11. století, kdy vznikl na strategickém místě (na pomezí tří zemí) dřevěný hrad, který získal jméno po svém zakladateli, knížeti Břetislavovi. A právě kolem zámku vede Břeclavská stezka do Kančí obory a v lužním lese se opět napojí na Poštorenskou a posléze Knížecí stezku souboru Lichtenštejnských stezek.


Zdroj: portál Lichtenštejnských stezek www.lichtenstejnske-stezky.cz


Poštorenská stezka

cedule-postorenska
(na značkách je lichtenštejnský erb a písmeno P)

Délka trasy: 12 km
Náročnost: lehká, vhodná i pro děti

Trasa: Poštorná, Charvátská Nová Ves, Ladenská alej

Popis: Trasa představuje spojnici Knížecí a Břeclavské stezky. Na Knížecí stezku navazuje na křižovatce Ladenské aleje s asfaltovou silničkou v lužním lese (Lednice - Břeclav). Trasa zde kopíruje Naučnou stezku Lužní les a zhruba po třech kilometrech máte možnost rozhodnout se, zda zamíříte po Břeclavské stezce okolo zámku do Břeclavi a případně dále na Pohansko, nebo zda se dáte doprava dále po Poštorenské trase do Charvátské Nové Vsi a Poštorné. Kolem hřbitova a posléze železniční trati vás povede Poštorenská stezka k železničnímu přejezdu na hlavní silnici (Poštorná – Reintal) a hned za ním doleva po zpevněných cestách k rozcestí v blízkosti Františkova rybníka. Tady Poštorenská stezka končí a dál můžete pokračovat po Břeclavské stezce přes most a doprava na Pohansko nebo rovně kolem Františkova rybníka k hraničnímu přechodu Poštorná – Reintal.

 
Zdroj: portál Lichtenštejnských stezek www.lichtenstejnske-stezky.cz
 

Valtická stezka

cedule-valticka

(na značkách je lichtenštejnský erb a písmeno V)

Délka trasy: 25 km
Náročnost: střední

Trasa: Hlohovec - Hraniční zámeček, Sedlec, letohrádek Portz, Úvaly, Valtice - kolonáda Reistna, celňák, Boří dvůr

Popis:
Od Hraničního zámečku je možné pokračovat po Valtické stezce do Sedlece, Úval a Valtic. Nejprve kolem rybníka Nesyt, který je největším rybníkem na Moravě. V areálu Zemědělského družstva Sedlec můžete v sezoně posedět pod pergolou a okoštovat vynikající vzorky vín ze zdejších vinic. Pak musíte šlápnout do pedálů a vyjet do kopce, následuje sjezd a pozor – přejezd frekventované silnice Valtice – Mikulov. Dál vede trasa po hrázi Nového rybníka, kam prý se chodívalo koupat už panstvo z nedalekého Mikulova, a na křižovatce cyklotras odbočíte doleva a jedete kolem železniční trati. I tahle cesta byla kdysi už za ostnatými dráty, přes které mohli cestující z Břeclavi do Mikulova jen smutně hledět. Zvlněný terén vás dovede do Úval, kde množství vinných sklípků láká k zastavení se na pohárek dobrého vína. Následuje výšlap po silnici až k hraničnímu přechodu Valtice – Schrattenberg, kde se můžete napojit na Knížecí stezku směr Valtice, na rakouskou část Lichtenštejnských stezek nebo pokračovat kolem Kolonády (Reistna) příjemnými asfaltkami k hraničnímu přechodu Poštorná – Reintal. Zde se trasa potkává s cykloturistickou trasou Greenways Praha - Vídeň.


Zdroj: portál Lichtenštejnských stezek www.lichtenstejnske-stezky.cz

Lednická stezka

cedule-lednicka

(na značkách je lichtenštejnský erb a písmeno L)

Délka trasy: 23 km
Náročnost: lehká

Trasa: Janohrad, Lednice, Nejdek, Červená studánka, Hlohovec- Hraniční zámeček, Tři Grácie

Popis: Od umělé hradní zříceniny Janův hrad můžete vyrazit také na Lednickou stezku. Asfaltová silnička vyústí na hlavní silnici Podivín – Lednice, po které dojedete na okraj Lednice. Tady stezka pokračuje doprava, míjí parkoviště s přilehlou „vinařskou vesničkou“ s možností posezení v dřevěných vinných sudech (no, nestavte se na pohárek...) a pokračuje lesem dál. Pojedete kolem lednického náhonu, jenž napájí Zámecký rybník v lednickém parku. Na křižovatce lesních cest pak odbočíte doleva do obce Nejdek a pojedete stále rovně až k silnici Lednice – Mikulov. Po ní se dáte jen kousek doprava, než se stezka opět stočí doleva mezi pole a posléze mezi vinohrady. Tady bývá po deštích obtížnější terén, ale dá se to zvládnout. U Hraničního zámečku se Lednická stezka napojuje na Valtickou a Knížecí stezku, jinak ale dále pokračuje přes obec Hlohovec k empírovému zámečku Tři Grácie. Sousoší Athény, Artemidi a Afrodity před zámečkem vytesal z jednoho kusu kamene Martin Fischer. U Nového dvora se Lednická stezka opět napojí na páteřní Knížecí stezku.


Zdroj: portál Lichtenštejnských stezek  www.lichtenstejnske-stezky.cz

Habánská stezka

cedule_habanska1.png

(na značkách je lichtenštejnský erb a písmeno H)

Délka trasy: 42 km
Náročnost: lehká až střední

Trasa: Janohrad, Ladná, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, sklepní uličky Purýnky, Hradištěk, Rakvice, Obelisk, Janohrad

Popis: Stezka vás od Janova hradu přivede k řece Dyji a zanedlouho budete vjíždět do obce Ladná. Projedete obcí, dostanete se nad dálnici D2 Břeclav - Brno a po polních cestách vjedete do obce Moravský Žižkov. Habánská stezka vás dále vede do samého centra Habánů, malebného městečka Velké Bílovice. Při výjezdu z Velkých Bílovic projedete sklepními uličkami Purýnky a bude vás čekat náročnější úsek trati - výjezd na Hradištěk. Toto úchvatné místo nabízí nevšední výhled do okolí a stonásobně se vám vrátí energie, kterou jste museli vynaložit na výšlap k tomuto magickému místu. Nyní vás čeká dlouhý sjezd do další vinařské obce - Rakvice. Z Rakvic vás povede Habánská stezka na lesní a polní cesty k dalšímu klenotu lichtenštejnského areálu - Obelisku. Obelisk, místními také nazývaný jako „Facka“, je nejseverněji položenou drobnou stavbou Lednicko-valtického areálu. Od něj se potom vrátíte zpět k Janovu hradu, kde Habánská stezka také končí.


Zdroj: portál Lichtenštejnských stezek  www.lichtenstejnske-stezky.cz