pohansko-zamek-1

Vzdálenost: 4 km
Časová náročnost: 60 minut + prohlídky objektů v cílové lokalitě
Archeologické naleziště a zámeček Pohansko se nacházejí asi čtyři kilometry jižně od centra Břeclavi, uprostřed hlubokých lužních lesů a nedaleko soutoku řek Moravy a Dyje. Dostat se sem můžete po zeleně vyznačené turistické trase, nebo po cyklostezce č. 43 (Břeclavské lichtenštejnské stezce) vedoucí po levém břehu Dyje. Cestujete-li autem, jeďte směrem na Lanžhot a na označeném místě (na ul. Bratislavská za autobusovou zastávkou) odbočte vpravo – dojedete pak na odstavné štěrkové parkoviště, odkud již musíte pokračovat cca 2 km pěšky chráněnou oborou Soutok (vjezd autem bez povolení je zakázán!). Lokalita je velmi oblíbeným turistickým cílem a zážitkem je už jen samotná cesta k ní, která vede jedinečnou přírodou, pro niž jsou typické prastaré vykotlané duby a pestrá zvířecí populace. Když budete mít štěstí, můžete zde zahlédnout čapí rodinku nebo jelení, daňčí či černou zvěř.

Paralelně se zelenou turistickou trasou vede Naučná stezka Břeclav – Pohansko – Lány, která má 15 zastavení. Novinkou roku 2012 bude nově vybudovaná naučná stezka Entové – doupné stromy, která upozorňuje na důležitou roli tlejících a odumírajících stromů pro společenstvo lužního lesa. Děti ze ZŠ Slovácká tyto stromy znázornily jako strážce lesa a alegoricky je nazvaly Enty podle Tolkienovy trilogie Pán prstenů.

Co uvidíte na Pohansku?

 • Archeologické naleziště

  Archeologickou památkovou rezervaci Pohansko u Břeclavi řadí odborníci k nejvýznamnějším raně středověkým památkám na území slovanských národů. Systematický výzkum zde zahájil v roce 1958 profesor František Kalousek. Archeologické nálezy zemědělských osad shlukového typu z doby před vznikem Velkomoravské říše dokládají, že zdejší prostředí vyhovovalo již nejstarším Slovanům. Vědci zde objevili žárové pohřebiště a množství slovanských sídlištních objektů – polozemnic s kamennými pecemi, hospodářských staveb a obilnic. Nejrozsáhlejší raně středověké opevnění na území našeho státu a jedno z největších ve střední Evropě vůbec bylo pak na Pohansku vybudováno na počátku 9. století. Hradisko oválného tvaru o celkové ploše 28 ha obepínaly mohutné, čtyři metry vysoké valy.
  Z pestré mozaiky objevů mohou dnes archeologové zjistit, jak tehdejší lidé žili a jak byla rozvrstvená jejich společnost. Rezidenční část užívala sociálně nejvýše postavená vrstva velkomoravských obyvatel, část řemeslnickou dokladují objevy dílen a početné známky výrobní činnosti. Na jižním předhradí byla ubytována vojenská družina.
  Názornou ukázku slovanského života na Pohansku si můžete prohlédnout na louce před loveckým zámečkem – jsou zde umístěny stavební rekonstrukce rituálního areálu, velkomoravské polozemnice, studny s vahadlem a malé pece. Návštěvníky provede areálem naučná stezka, v jejímž rámci si děti mohou vyzkoušet i archeologický trenažér.
 • Zámeček Pohansko

  V lokalitě Pohansko se nachází také stejnojmenný empírový zámeček, který zde nechali postavit Lichtenštejnové v letech 1810 – 1812 k loveckým účelům v místech, kde o mnoho staletí dříve stával obranný val slovanského hradiště. Uvnitř zámečku byla instalována expozice dokumentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů slovanského hradiska, která byla v roce 2010 inovována. V létě roku 2011 prošel rekonstrukcí i exteriér zámečku, jež je zdobený reliéfy s antickými motivy, podobně jako ostatní salety Lednicko-valtického areálu. Pohansko je v tomto směru ale výjimečné tím, že pouze zde je zobrazen nejvyšší antický bůh Zeus.
  Zámeček s expozicí je pro veřejnost otevřen v období od dubna do října denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. V jeho bezprostřední blízkosti se v průběhu sezóny konají různé kulturní a historické akce či bojové ukázky.
 • Muzeum lehkého opevnění

  Atrakcí (nejen) pro pány může být nedaleký objekt lehkého vojenského opevnění vz. 37, tzv. řopík. Bunkr je vybaven replikami dobové výstroje a výzbroje a má maskovací nátěr, v okolí je navíc nainstalováno několik lehkých protipěchotních zátarasů. 

A kam se můžete vydat z Pohanska?

 • k zámečku Lány, nejjižněji položené stavbě Lednicko-valtického areálu, který nechali Lichtenštejnové vybudovat k loveckým účelům v letech 1810 – 1812 (interiér není veřejnosti přístupný)
 • k hraničnímu kameni na trojmezí České republiky, Slovenska a Rakouska a k soutoku řek Moravy a Dyje (vzdálenost od Pohanska cca 14 km)
 • do nejjižnější moravské obce Lanžhot, centra Dolního Podluží s bohatými lidovými tradicemi
 • zpět do Břeclavi, a to buď stejnou cestou, anebo dále po Břeclavské lichtenštejnské stezce k Františkovu rybníku (možnost rybolovu) a odtud do Břeclavi-Poštorné, kde si nesmíte nechat ujít prohlídku jedné z nejzajímavějších staveb Břeclavi, kostela Navštívení Panny Marie