pohansko-zamek-1

Vzdálenost: 4 km
Časová náročnost: 60 minut + prohlídky objektů v cílové lokalitě
Archeologické naleziště a zámeček Pohansko se nacházejí asi čtyři kilometry jižně od centra Břeclavi, uprostřed hlubokých lužních lesů a nedaleko soutoku řek Moravy a Dyje. Dostat se sem můžete po zeleně vyznačené turistické trase, nebo po cyklostezce č. 43 (Břeclavské lichtenštejnské stezce) vedoucí po levém břehu Dyje. Cestujete-li autem, jeďte směrem na Lanžhot a na označeném místě (na ul. Bratislavská za autobusovou zastávkou) odbočte vpravo – dojedete pak na odstavné štěrkové parkoviště, odkud již musíte pokračovat cca 2 km pěšky chráněnou oborou Soutok (vjezd autem bez povolení je zakázán!). Lokalita je velmi oblíbeným turistickým cílem a zážitkem je už jen samotná cesta k ní, která vede jedinečnou přírodou, pro niž jsou typické prastaré vykotlané duby a pestrá zvířecí populace. Když budete mít štěstí, můžete zde zahlédnout čapí rodinku nebo jelení, daňčí či černou zvěř.

Paralelně se zelenou turistickou trasou vede Naučná stezka Břeclav – Pohansko – Lány, která má 15 zastavení. Novinkou roku 2012 bude nově vybudovaná naučná stezka Entové – doupné stromy, která upozorňuje na důležitou roli tlejících a odumírajících stromů pro společenstvo lužního lesa. Děti ze ZŠ Slovácká tyto stromy znázornily jako strážce lesa a alegoricky je nazvaly Enty podle Tolkienovy trilogie Pán prstenů.

Co uvidíte na Pohansku?

 • Archeologické naleziště

  Archeologickou památkovou rezervaci Pohansko u Břeclavi řadí odborníci k nejvýznamnějším raně středověkým památkám na území slovanských národů. Systematický výzkum zde zahájil v roce 1958 profesor František Kalousek. Archeologické nálezy zemědělských osad shlukového typu z doby před vznikem Velkomoravské říše dokládají, že zdejší prostředí vyhovovalo již nejstarším Slovanům. Vědci zde objevili žárové pohřebiště a množství slovanských sídlištních objektů – polozemnic s kamennými pecemi, hospodářských staveb a obilnic. Nejrozsáhlejší raně středověké opevnění na území našeho státu a jedno z největších ve střední Evropě vůbec bylo pak na Pohansku vybudováno na počátku 9. století. Hradisko oválného tvaru o celkové ploše 28 ha obepínaly mohutné, čtyři metry vysoké valy.
  Z pestré mozaiky objevů mohou dnes archeologové zjistit, jak tehdejší lidé žili a jak byla rozvrstvená jejich společnost. Rezidenční část užívala sociálně nejvýše postavená vrstva velkomoravských obyvatel, část řemeslnickou dokladují objevy dílen a početné známky výrobní činnosti. Na jižním předhradí byla ubytována vojenská družina.
  Názornou ukázku slovanského života na Pohansku si můžete prohlédnout na louce před loveckým zámečkem – jsou zde umístěny stavební rekonstrukce rituálního areálu, velkomoravské polozemnice, studny s vahadlem a malé pece. Návštěvníky provede areálem naučná stezka, v jejímž rámci si děti mohou vyzkoušet i archeologický trenažér.
 • Zámeček Pohansko

  V lokalitě Pohansko se nachází také stejnojmenný empírový zámeček, který zde nechali postavit Lichtenštejnové v letech 1810 – 1812 k loveckým účelům v místech, kde o mnoho staletí dříve stával obranný val slovanského hradiště. Uvnitř zámečku byla instalována expozice dokumentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů slovanského hradiska, která byla v roce 2010 inovována. V létě roku 2011 prošel rekonstrukcí i exteriér zámečku, jež je zdobený reliéfy s antickými motivy, podobně jako ostatní salety Lednicko-valtického areálu. Pohansko je v tomto směru ale výjimečné tím, že pouze zde je zobrazen nejvyšší antický bůh Zeus.
  Zámeček s expozicí je pro veřejnost otevřen v období od dubna do října denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. V jeho bezprostřední blízkosti se v průběhu sezóny konají různé kulturní a historické akce či bojové ukázky.
 • Muzeum lehkého opevnění

  Atrakcí (nejen) pro pány může být nedaleký objekt lehkého vojenského opevnění vz. 37, tzv. řopík, kde břeclavský Klub vojenské historie provozuje Muzeum lehkého opevnění. Bunkr je vybaven replikami dobové výstroje a výzbroje a má maskovací nátěr, v okolí je navíc nainstalováno několik lehkých protipěchotních zátarasů. Průvodce v dobové uniformě Vás zde očekává vždy o víkendech v období květen – srpen, a to od 10.00 do 17.00 hodin.

A kam se můžete vydat z Pohanska?

 • k zámečku Lány, nejjižněji položené stavbě Lednicko-valtického areálu, který nechali Lichtenštejnové vybudovat k loveckým účelům v letech 1810 – 1812 (interiér není veřejnosti přístupný)
 • k hraničnímu kameni na trojmezí České republiky, Slovenska a Rakouska a k soutoku řek Moravy a Dyje (vzdálenost od Pohanska cca 14 km)
 • do nejjižnější moravské obce Lanžhot, centra Dolního Podluží s bohatými lidovými tradicemi
 • zpět do Břeclavi, a to buď stejnou cestou, anebo dále po Břeclavské lichtenštejnské stezce k Františkovu rybníku (možnost rybolovu) a odtud do Břeclavi-Poštorné, kde si nesmíte nechat ujít prohlídku jedné z nejzajímavějších staveb Břeclavi, kostela Navštívení Panny Marie