Pohansko-archeo-1

Vzdálenost: 22 km

Doba jízdy na kole: 80 minut

Průběh trasy: Břeclav – Poštorná – Pohansko – Břeclav

 
V Břeclavi na náměstí u kostela sv. Václava odbočte vlevo na Lichtenštejnskou cyklostezku č. 42, která vede po silnici směrem na Poštornou, Lednici či Valtice. Za odlehčovacím ramenem řeky Dyje uhýbá vlevo a poté pokračuje několik stovek metrů prakticky rovně, až do blízkosti Františkova rybníku, kde se stáčí vlevo na bývalou signálku, překračuje řeku Dyji a vede až na Pohansko.


Co uvidíte na Pohansku?

Archeologické naleziště

Archeologickou památkovou rezervaci Pohansko u Břeclavi řadí odborníci k nejvýznamnějším raně středověkým památkám na území slovanských národů. Systematický výzkum zde zahájil v roce 1958 profesor František Kalousek. Archeologické nálezy zemědělských osad shlukového typu z doby před vznikem Velkomoravské říše dokládají, že zdejší prostředí vyhovovalo již nejstarším Slovanům. Vědci zde objevili žárové pohřebiště a množství slovanských sídlištních objektů – polozemnic s kamennými pecemi, hospodářských staveb a obilnic. Nejrozsáhlejší raně středověké opevnění na území našeho státu a jedno z největších ve střední Evropě vůbec bylo pak na Pohansku vybudováno na počátku 9. století. Hradisko oválného tvaru o celkové ploše 28 ha obepínaly mohutné, čtyři metry vysoké valy.

Z pestré mozaiky objevů mohou dnes archeologové zjistit, jak tehdejší lidé žili a jak byla rozvrstvená jejich společnost. Rezidenční část užívala sociálně nejvýše postavená vrstva velkomoravských obyvatel, část řemeslnickou dokladují objevy dílen a početné známky výrobní činnosti. Na jižním předhradí byla ubytována vojenská družina.

Názornou ukázku slovanského života na Pohansku si můžete prohlédnout na louce před loveckým zámečkem – jsou zde umístěny stavební rekonstrukce rituálního areálu, velkomoravské polozemnice, studny s vahadlem a malé pece. Návštěvníky provede areálem naučná stezka, v jejímž rámci si děti mohou vyzkoušet i archeologický trenažér.

Zámeček Pohansko

V lokalitě Pohansko se nachází také stejnojmenný empírový zámeček, který zde nechali postavit Lichtenštejnové v letech 1810 – 1812 k loveckým účelům v místech, kde o mnoho staletí dříve stával obranný val slovanského hradiště. Uvnitř zámečku byla instalována expozice dokumentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů slovanského hradiska, která byla v roce 2010 inovována. V létě roku 2011 prošel rekonstrukcí i exteriér zámečku, jež je zdobený reliéfy s antickými motivy, podobně jako ostatní salety Lednicko-valtického areálu. Pohansko je v tomto směru ale výjimečné tím, že pouze zde je zobrazen nejvyšší antický bůh Zeus.

Zámeček s expozicí je pro veřejnost otevřen v období od dubna do října denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. V jeho bezprostřední blízkosti se v průběhu sezóny konají různé kulturní a historické akce či bojové ukázky.

Muzeum lehkého opevnění

Atrakcí (nejen) pro pány může být nedaleký objekt lehkého vojenského opevnění vz. 37, tzv. řopík, kde břeclavský Klub vojenské historie provozuje Muzeum lehkého opevnění. Bunkr je vybaven replikami dobové výstroje a výzbroje a má maskovací nátěr, v okolí je navíc nainstalováno několik lehkých protipěchotních zátarasů. 

Z Pohanska se vydejte zpět do Břeclavi po cyklotrase č. 43 oborou Soutok. Až vyjedete z lesa, povede Vás cyklostezka vlevo na nábřeží řeky Dyje a odtud už je snadná cesta až do centra města.