Na soutok řek Moravy a Dyje


soutok

Vzdálenost: 2 x 19 km

Doba jízdy na kole: 150 minut

Průběh trasy: Břeclav – Pohansko – soutok Moravy a Dyje a zpět

Přejeďte most J. Fučíka v centru města u kulturního domu a za ním se dejte vpravo. Před sebou uvidíte lávku pro pěší a u ní se již napojuje cyklotrasa č. 43, která Vás nejprve po nábřeží řeky Dyje a poté oborou Soutok dovede bezpečně na Pohansko. Zde máte poslední možnost se občerstvit, případně si prohlédnout archeologické expozice, lovecký zámeček či Muzeum lehkého opevnění (bližší informace viz výše).
Z Pohanska se vydejte po Lichtenštejnské cyklotrase č. 42. Až dojedete k asfaltové cestě – bývalé signálce – značená cyklotrasa odbočí vpravo. Vy se ale dejte vlevo! Po signálce pojedete cca 14 km, dokud nedorazíte k brance. Tu projdete a poslední kilometr absolvujete po pěšince. Minete historický hraniční kámen z doby Marie Terezie a po několika desítkách metrů jste na místě! 
Zpáteční cestu doporučujeme absolvovat po stejné trase (není třeba zajíždět na Pohansko, v severní části signálky se můžete napojit na Lichtenštejnskou cyklostezku č. 42 a po ní pokračovat do Břeclavi). V jižní části obory Soutok není turistické značení, pouze jednoduché směrovky, a není radno se tu pohybovat volně na vlastní pěst a bez mapy! Od soutoku se dá jet i směrem k podlužácké obci Lanžhot, ale dodržujte důsledně směrovky!