Novomlýnské nádrže


Novomlýnské nádrže, na které je nejkrásnější pohled z nejvyššího vrcholu Pálavy Děvína, tvoří tři vodní nádrže, z nichž první (horní, Mušovská) a třetí (dolní, Novomlýnská) slouží k rekreaci a druhá (střední, Věstonická) je ornitologickou rezervací a součástí soustavy Natura 2000. Nádrže jsou jednou z nejvýznamnějších rybářských lokalit na jižní Moravě.

let1_7414

Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1975 – 1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3 226 ha a zatopilo rozsáhlé území s lužními lesy a loukami. Důvodem k jeho vybudování byla zejména snaha zabránit každoročním povodním, negativní stránkou vzniku nádrží je však ztráta vzácného lužního lesa a změna charakteru krajiny. I přesto je dnes vodní dílo významnou přírodní lokalitou. Díky své ploše a poloze představuje nejvýznamnější zimoviště pro některé severské druhy husí, kterých je tu někdy možno pozorovat až 30 000. Zimuje zde také několik desítek orlů mořských. Druhové bohatství ptactva je ovšem jen slabou náhradou za původní rozmanité biotopy lužních lesů, které jsou dnes k vidění pouze u soutoku řek Jihlavy a Svratky.
Mušovská nádrž je nejmenší a nejstarší – napuštěna byla v roce 1979 a nese název obce Mušov, která však zůstala na dně Věstonické nádrže. Na severní straně Mušovské nádrže byl vybudován rekreační areál Pasohlávky, který nabízí širokou škálu volnočasových aktivit – koupání, windsurfing, plavby na lodi atd.
Ná území Věstonické nádrže byla roku 1994 vyhlášena stejnojmenná přírodní rezervace jako významná ornitologická lokalita. Na malých ostrůvcích sídlí velké množství ptačích kolonií. Na jednom z ostrůvků stojí také kostel sv. Linharta, jenž stával uprostřed dnes již zatopené obce Mušov. Kostel, románská stavba z přelomu 12. a 13. století, je patrně nejstarší románskou stavbou na Břeclavsku.
Největší z nádrží – Novomlýnská – je oblíbená hlavně jachtaři a rybáři. Přístaviště jachet (Yacht klub Dyje) leží na jižním břehu nedaleko Pavlova.   

Zdroj: Avedon

Další informace najdete zde:
http://www.palava-lva.cz/cil/1303/novomlynske-nadrze