Okolo Lednických rybníků


lednicke rybniky

Vzdálenost: 26 km
Doba jízdy na kole: 100 minut (+ prohlídky, odpočinek)
Průběh trasy: Břeclav – Kančí obora – Ladenská alej – Apollónův chrám (Mlýnský rybník) – Prostřední rybník – Hraniční zámeček (Hlohovecký rybník) – Rybniční zámeček (Prostřední rybník) – Lednice – Janův hrad – Břeclav  

Z Břeclavi se vydejte Kančí oborou po zelené turistické trase směrem k Janovu hradu. Až budete za polovinou, budete po levé straně míjet odbočku do Ladenské aleje – tou se vydejte k silnici. Na ní odbočte vpravo a jeďte po silnici do kopce, za ním hned potom odbočte vlevo a vydejte se po břehu Mlýnského rybníka (zvaného Apollo). Brzy dojdete k Apollónovu chrámu, kde stojí za to vystoupat na vyhlídkovou terasu a rozhlédnout se po malebném okolí. Dál budete pokračovat podél Prostředního rybníka po naučné stezce Lednické rybníky, objedete Hlohovecký rybník (možnost občerstvit se na Hraničním zámečku) a dostanete se na protější břeh Prostředního rybníka, kde můžete zhlédnout exteriéry Rybničního zámečku. Odsud vás značené trasy dovedou do Lednice.
Pokračovat můžete k areálu zámku, a sesednete-li z kola, tak i dále zámeckou zahradou k minaretu či Janovu hradu, odkud vede zpět do Břeclavi zelená turistická trasa.