Palava4

Vzdálenost: 12 km
Časová náročnost: min. 180 minut
Trasa: Dolní Věstonice - Dívčí hrady (Děvičky) - jižní svahy Děvína - Soutěska - Sirotčí hrádek - Stolová hora - Kočičí skála - Turold - Mikulov  


Z Břeclavi se autobusem dopravte do Dolních Věstonic, po červené stezce vystoupejte ke zřícenině Děvičky, kde se Vám naskytne neopakovatelný pohled na Novomlýnské nádrže. Až se nasytíte okolních krás, pokračujte dále – vybrat si můžete ze tří tras: zelená (po východním svahu Děvína) je vhodná v květnu a červnu, modrá (po západním svahu Děvina) pak v létě, protože nabízí dostatek stínu, a červená vede po samotném vrcholu, je proto náročnější, doprovází ji však naučná stezka Děvín. Nad Klentnicí si povšimněte Sirotčího hrádku, který budete míjet (před ním se všechny cesty scházejí a dál již pokračuje pouze červená). Přejděte Stolovou horu a sestupte ke Kočičí skále. Odtud je to již kousek do obce Klentnice, kde se můžete občerstvit, případně nastoupit na autobus, jste-li již unaveni. Komu zbývají síly, může urazit poslední 4 km do Mikulova přes vrch Turold, kde je zajímavý geopark, naučná stezka a zpřístupněná jeskyně s unikátní výzdobou. V Mikulově si můžete prohlédnout malebné historické náměstí, expozice Regionálního muzea na zámku včetně vinařské expozice se známým Obřím sudem, Dietrichsteinskou hrobku, židovskou čtvrť, a pokud jste měli kopců ještě málo, zdolejte ještě Svatý kopeček.

Z Mikulova se dá zpět do Břeclavi dopravit vlakem nebo autobusem.