Veterinární ordinace, MVDr. Zdenka Dobešová


Veterinární ordinace, MVDr. Zdenka Dobešová

A. Kuběny 12, 690 06, Břeclav - Charavátská Nová Ves

Tel.: +420 607 184 896
E-mail: vetdobesova@seznam_cz

Web: www.veterinacharvatska.cz