Způsob placení a výše ceny za parkování v parkovací zóně


Způsob placení a výše ceny za parkování v parkovací zóně

Parkování na parkovištích a komunikacích s parkovacími automaty je zpoplatněno hodinovou sazbou:

 • 5 Kč (zelená zóna) 
 • 10 Kč (oranžová zóna)
 • 20 Kč (červená zóna)
 • 40 Kč (fialová zóna).

Mimo zelenou zónu je možné koupit lístek i na půlhodinové parkování. Zakoupené lístky jsou přenosné, to znamená, že s platným lístkem můžete parkovat i na dalších zpoplatněných stáních. Jenom je potřeba mít na paměti, že lístek zakoupený ve fialové, červené nebo oranžové zóně je možné použít i pro zelenou, ale obráceně z důvodu rozdílné ceny nikoli.

 

Provozní doba parkovišť:

pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 hod.

sobota od 7.00 do 13.00 hod.

Mimo tuto dobu je parkoviště přístupné zdarma bez dalšího omezení.

 

Parkovací kotouč:

Kromě placení existuje i možnost využít tzv. parkovací kotouč, a to jak v lokalitách určených pro parkování, kde se hradí parkovné prostřednictvím parkovacího automatu. Vozidlo vybavené parkovacím kotoučem může v těchto lokalitách stát pouze v případě, kdy je mu to umožněno dodatkovou tabulkou E12 s textem „ S PARKOVACÍM KOTOUČEM MAX. 30 MINUT ZDARMA“ nebo „ BEZ KARTY ZPS BŘECLAV POUZE S PARKOVACÍM KOTOUČEM MAX. 30 MINUT ZDARMA“. Pouze v lokalitě pěší zóny U TRŽIŠTE je umožněno vozidlům označených tabulkou „ZÁSOBOVÁNÍ“, parkování s pomocí parkovacího kotoučem POUZE po dobu 15 minut zdarma. Maximální povolená doba parkování s parkovacím kotoučem je 30 minut zdarma. Platnost použití parkovacích kotoučů je pondělí až neděle od 7.00 do 17.00 hodin. Řidič vozidla je povinen ihned po zaparkování nastavit na parkovacím kotouči dobu příjezdu a nesmí s kotoučem v průběhu doby parkování již nijak manipulovat.

Parkování při použití parkovací karty:

Rezidentní parkovací karta:

Je určena pro občany s trvalým pobytem ve vymezené oblasti v Břeclavi. Tyto vymezené oblasti jsou označeny dopravní značkou IP12 s dodatkovou tabulkou „PRO DRŽITELE PLATNÉ PARKOVACÍ KARTY ZPS BŘECLAV“ a modrým pruhem. Držitel tohoto typu parkovací karty je oprávněn k parkování po neomezenou dobu výhradně s vozidlem a v lokalitě, jejichž údaje jsou uvedeny na parkovací kartě.

Podmínky pro získání rezidentní parkovací karty:

 • Občanský průkaz s trvalým pobytem ve vymezené oblasti
 • Osvědčení o registraci vozidla občana s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, RZ vozidla bude uvedeno na kartě

Ceny rezidentních parkovacích karet:

 • 400,-Kc/rok za 1. rezidentní kartu na konkrétní RZ vozidla
 • 2000,- Kc/rok za 2. A každou další rezidentní katru na konkrétní RZ vozidla

Abonentní parkovací karta:

Je určena podnikatelům se sídlem či provozovnou ve vymezené oblasti v Břeclavi. Tyto vymezené oblasti jsou označeny dopravní značkou IP12 s dodatkovou tabulkou „PRO DRŽITELE PLATNÉ PARKOVACÍ KARTY ZPS BŘECLAV“ a modrým pruhem. Držitel tohoto typu parkovací karty je oprávněn k parkování po neomezenou dobu výhradně s vozidlem a v lokalitě, jejichž údaje jsou uvedeny na parkovací kartě, jedná-li se o abonentní kartu nepřenosnou. Abonentní karty přenosné jsou vystaveny na obchodní jméno držitele a opravňují k parkování po dobu neomezenou s libovolným vozidlem v lokalitě uvedené na kartě.

Podmínky pro získání abonentní parkovací karty:

 • Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, popř. výpis z živnostenského rejstříku či jiný doklad o existenci sídla nebo provozovny ve vymezené oblasti města
 • Jedná-li se o abonentní kartu nepřenosnou je potřeba předložit osvědčení o registraci vozidla

Ceny abonentních parkovacích karet

 • 2000,- Kč/rok za 1. abonentní parkovací kartu nepřenosnou
 • 4000,- Kč/rok za 2. a další abonentní parkovací kartu nepřenosnou
 • 4000,- Kč/rok za abonentní kartu přenosnou

Předplatní parkovací karta:

Je určena pro širokou veřejnost, podnikatele a návštěvníky města Břeclavi. Opravňuje jejich držitele ke stání v lokalitách návštěvnického parkování. Návštěvnické parkování je označeno dopravní značkou IP13c s dodatkovou tabulkou, která informuje o provozní době placeného parkování a úrovni tarifu. Předplatní parkovací karty jsou přenosné.

Podmínky pro získání předplatní parkovací karty:

 • Občanský průkaz držitele nebo výpis z obchodního rejstříku, popř. jiný doklad

Ceny předplatních parkovacích karet:

 • 500,-Kč/měsíc
 • 2100,- Kč/6 měsíců
 • 3600,- Kč/rok

 Předplatní parkovací karta na parkoviště U CUKROVARU + DŮM KULTURY:

Tato předplatní parkovací karta je určena pro širokou veřejnost, podnikatele, návštěvníky Břeclavi. Opravňuje k parkování po neomezenou dobu pouze na parkovišti U Cukrovaru a Domu kultury. Předplatní parkovací karta je nepřenosná.

Podmínky získání předplatní parkovací karty na parkoviště:

 • Občanský průkaz držitele nebo výpis z obchodního rejstříku, popř. jiný doklad
 • Osvědčení o registraci motorového vozidla

Cena předplatní parkovací karty na parkoviště U cukrovaru + Dům Kultury:

 • 100,-Kč/měsíc
 • 200,- Kč/3 měsíce
 • 800,- Kč/rok

Provozovatel všech parkovišť a zpoplatněných úseků místních komunikací je: Město Břeclav, se sídlem na nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČO: 00283061.

Operátorem, zajišťující služby provozu placené parkovací zóny na území města, je společnost: Městská policie Břeclav,Kupkova 3

Kontaktní údaje:

Odpovědná osoba: Jana Büchlerová

tel.:    519 324 564,      mob. 702 130 457

Prodej parkovacích karet: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

                                           úterý a čtvrtek  8:00 - 14:00 hod

                                           pátek               8:00 - 12:00 hod