Město a jeho správa


Adresa :
Tel. ústředna
Fax  podatelna
ID datové schránky
E-mail :
Elektronická podatelna:

Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
519 311 111
519 372 334
fesbhypposta@breclav_eu e_podatelna@breclav_eu (e_podatelna@breclav_org

(pouze pro elektronicky podepsaná podání - Pravidla elektronické podatelny)