Městská policie


Struktura a kontakty

  Jméno Kancelář Telefon
Velitel městské policie
Zdeněk Herman (zdenek.herman@breclav_org)   519 324 560
Zástupce velitele Libor Büchler (libor.buchler@breclav_org)   519 324 561
Sekretariát Kateřina Mahovská (katerina.mahovska@breclav_org)   519 321 348
Velitelé směn Služebna MP   519 373 876
Směna č.1 Martin Borot (martin.borot@breclav_org)    
Směna č.2 Luděk Mereda (ludek.mereda@breclav_org)    
Směna č.3 Jiří Marciniszyn (jiri.marciniszyn@breclav_org)    
Směna č.4 Petr Havlík (petr.havlik@breclav_org)    


Program prevence kriminality

Město Břeclav bylo vyzváno ze strany MV, Odbor prevence kriminality, k možnosti vstupu do programu prevence kriminality na období
r. 2008 – 2011, s možností čerpání vyčleněných dotací, po celou uvedenou dobu, na investiční a neinvestiční akce.

Vedení města rozhodlo o vstoupení do programu prevence kriminality, na základě schválení rady města a zastupitelstva města, pilotními projekty "Bezpečnostní stojany na jizdní kola ve městě Břeclav" a "Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011 v Břeclavi".

O průběhu realizace projektů Vás budeme průběžně informovat.


Pracovní skupina:

Manažer projektu - místostarosta Ing. Pavel Dominik
Městská policie Břeclav Herman Zdeněk
Police ČR Mgr. pplk. Kučera Vladimír
Odbor dotací a rozvoje MěÚ Ing. Gajdová Lenka
Odbor sociálních věcí MěÚ Mgr. Gasnárková Dagmar
Probační a meziační služba Mgr. Adamus Jan
Státní zastupitelství Mgr. Foldyna Tomáš